Glasindustriens vejledninger

Glaseksperten er medlem af Glasindustrien -  Danmarks brancheforening for termorudeproducenter og leverandører af bearbejdet glas. På Glasindustriens hjemmeside kan I finde standarder og vejledninger omkring forskellige glasforhold og konstruktioner. Standarderne er behandlet og beskrevet på dansk i vejledninger udarbejdet af Glasindustrien - www.glasindustrien.dk

Glasindustriens anbefalinger bør altid følges, med mindre I på anden vis kan dokumentere, at den aktuelle konstruktion er i overensstemmelse med gældende standarder og retningslinier.

I tvivls tilfælde er I velkommen til at kontakte Glaseksperten for afklaring af gældende retningslinier. Bemærk, vores anbefalinger og vejledninger er vejledende.

Det aktuelle glas og glasdimension skal altid vurderes og dimensioneres af ingeniør eller fagmand på baggrund af de faktiske forhold, herunder belastninger i henhold gældende standarder, Eurocode.