Brandglas | Så er du forberedt.

Glaseksperten er lagerførende af Pilkington´s 2 brandglasprodukter: Pyrostop og Pyrodur.

Pyrostop
Et glas som i pricippet stopper al varmestråling fra en brand. Pyrostop er et lamineret flerlagsglas og ved brand ekspanderer mellemlagene mellem glassene og danner en opak, uigennemsigtig barriere. Mellemlaget indeholder vand som fordamper. Så længe der er mellemlag tilbage bliver temperaturen på den ikke brandudsatte side ikke højere end ca. 100 grader.
Pyrostop er det mest pålidelige brandbeskyttende glas og forbruges stille og konsekvent ved brandbelastning.

Pyrodur
Også Pyrodur er et lamineret brandbeskyttende glas til E-konstruktioner, men som også begræser varmestrålingen fra en brand. Klassen EW er temmelig generøs og tillader en varmestråling på 15 KW/m2 målt på en meters afstand fra brandglasset på den side som ikke er brandudsat. De isolerende egenskaber i glasset påvirker strålingen. Se introduktionsfilm her

Glaseksperten er CE godkendt til at producere termoruder med indbygget Pilkington brandglas!


Sikkerhedsbranchen - passiv brandsikring

Bygningsreglementet - vejledninger 

Passiv Brandsikring - Profilbrochure