Standardruder | Principperne for fremstilling af termoruder er enkle, men der kræves stor omhu og præcision i fremstillingsprocessen.Termoruden består af 2 lag klar glas med et luftmellemrum. Glassene er tæt samlet omkring en afstandsprofil i aluminium eller galvaniseret stål. Afstandsprofilen er normalt enten 6, 9, 12, 15, 18 eller 20 mm, men kan fås i mange forskellige størrelser.

Afstandsprofilen indeholder et fugt-absorberende middel, der kan opsuge fugten i den luft, der bliver lukket inde i ruden under fremstillingen. Samlingen af ruden sker med en fugemasse, der limer konstruktionen sammen. Den almindelige 4-12-4 rude (4 mm glas -12 mm luft - 4 mm glas) er en god klimaskærm.

De lyddæmpende egenskaber er komfortable. Lysgennemgangen er stor. Egenskaber, som gøres endnu bedre ved kombination af forskellige planglastyper. På den måde kan termoruder fremstilles med vidt forskellige funktioner, der netop opfylder en række
nærmere definerede krav.