Lyddæmpende termoruder | Støj er et miljøproblem. I Danmark er ca. 1 million boliger udsat for så stærke støjpåvirkninger, at indemiljøet må betegnes som utilfredsstillende.Enhver termorude reducerer lyden mærkbart, men ikke altid tilstrækkeligt. Derfor er visse termoruder specielt beregnet til lyd- og støjdæmpende formål. Det første grundlæggende princip i lydisolerende ruder er asymmetri i rudens opbygning.

Den mest enkle lydrude er en 2-lags termorude, hvor det ene lag glas er tykkere end det andet. F.eks. en 6-12-4 rude (6 mm glas -12 mm hulrum - 4 mm glas). Denne rude har en lydisoleringsevne på 32 dB, hvor en almindelig 4-12-4 rude kun har en lydisoleringsevne på 31 dB.

En reduktion af lyden med blot 10 dB vil af det menneskelige øre blive opfattet som en halvering af støjen. Derfor vil en mindre konstruktionsændring for en minimal ekstraudgift, være tilstrækkelig for at opnå en mærkbar nedsættelse af støjniveauet.

Afstanden mellem glaslagene i en termorude kan øges, hvis støjen ønskes dæmpet yderligere.

Tungere gasarter kan erstatte luften i hulrummet, og gassens høje egenvægt vil øge lydreduktionen, men kun i hulrum større end 12 mm. I små hulrum på 6-9mm lydisolerer luft bedre.

Med tre lag glas i forskellig tykkelse og med forskellige afstande mellem glaslagene øges lydisoleringen. Er et af hulrummene over 12 mm og gasfyldt, vil dæmpningen øges yderligere. En ekstra forbedring af den lyddæmpende effekt opnås, såfremt det ene glaslag i termoruden er lamineret.

Kombinations-muligheder i materialerne giver således rudeopbygninger, hvor lydisoleringsevnen er meget høj. Trelags-lydrude 6-9-4-12-4, dvs. 6 mm glas - 9 mm luft - 4 mm glas - 12 mm luft - 4 mm glas.